/
/
תלמידים מובילים שיעור

תלמידים מובילים שיעור

אתר המורים הירושלמי קבוצה
אתר המורים הירושלמי סלוטייפ כחול

הצעה לשיעור

אתר המורים הירושלמי דף
תלמידים לומדים עצמאית- תלמיד נזכר בעזרת שאלות בידע קודם, לומד בעזרת סרטון ושאלות ידע חדש. בסיכום כל תלמיד יענה על שאלה אחת בנאום מעלית וניצור מאגר של תשובות מוקלטות.
בבית או בכיתה
מחשב לכל תלמיד
שאלון מקוון , מקליט/ מוצא סרטון , סביבה שיתופית
אתר המורים הירושלמי רקע כחול

פתיחה

לבד או בזוגות
עונים על שאלון ידע , נזכרים בשיעור הקודם
No data was found

اختبار المعرفة
اختبار المعرفة

אתר המורים הירושלמי רקע כחול

גוף השיעור

לבד או בזוגות
מורה יוצר או מוצא סרטון על הנושא , תלמיד צופה בסרטון ועותב שאלות ומעלה אותם לסביבה שיתופית
No data was found

صورة تفاعلية

אתר המורים הירושלמי רקע כחול

סיכום

לבד או בזוגות
תלמיד בוחר שאלה מהלוח השיתופי, עונה עליה בנאום מעלית , מקליט את עצמו ומעלה לסביבה שיתופית
No data was found

مسار تلخيص
قصة في صورة